Infrastruktura miejscowości

Mrzeżyno, pomimo że jest raczej zaliczone do niewielkich miejscowości, bo liczy sobie tylko około 1670 osób z tendencja malejąca, jest miejscowością o bardzo rozwiniętej infrastrukturze. Miejscowość posiada miedzy innymi dwa ośrodki zdrowotne, jedną aptekę czynna przez cały rok i punkt apteczny działający tylko w okresie nasilonego ruchu turystycznego. W miejscowości znajduje się szkoła podstawowa jak i gimnazjum do liceum dzieci musza dojeżdżać do Trzebiatowa lub Kołobrzegu. Jak na tak niewielką miejscowość jej władze zadbały aby miała ona dostęp do wysokiej klasy wody pitnej pobieranej z czterech ujęć głębinowych, większa część Mrzeżyna jest skanalizowana, a sieć kanalizacyjna jest podłączona do oczyszczalni ścieków znajdującej się w Trzebiatowie. Miejscowość została także całkowicie zgazyfikowana. W okresie letnim porządku i bezpieczeństwa w miejscowości pilnują policjanci z letniego posterunku znajdującego się w samym Mrzeżynie, równocześnie osada posiada na stałe oddział straży pożarnej jak także może liczyć na pomoc w skrajnych przypadkach ze strony wojska.